Bärlauch Pesto
3,80 € * / 130g
1 * 130g (29,22 € / 1 kg)


Basilikum Pesto
3,80 € * / 130g
1 * 130g (29,22 € / 1 kg)


Paprika-Pesto
4,99 € * / 135g
1 * 135g (3,70 € / 100g)


Tomaten-Pesto
4,49 € * / 130
1 * 130 (34,12 € / 1 kg)