Bärlauch Pesto
3,80 € * / 130g
1 * 130g (29,22 € / 1 kg)


Basilikum Pesto
3,80 € * / 130g
1 * 130g (29,22 € / 1 kg)


Hanf Pesto Basilikum kbA 130 g
5,49 € * / 130 g
1 * 130 g (4,22 € / 100 Gramm)


Hanf Pesto Indisch
5,49 € * / 130g
1 * 130g (40,63 € / 1kg)


Hanf Pesto Rosso kbA 130 g
5,59 € * / 130 g
1 * 130 g (4,30 € / 100 Gramm)


Hanf-Pesto Bärlauch
5,39 € * / 130g
1 * 130g (0,70 € / 1kg)


Hanf-Pesto Mediterran
5,49 € * / 130g
1 * 130g (5,49 € / 100 Gramm)


Hanf-Pesto Pikant
5,49 € * / 130g
1 * 130g (5,49 € / 100 Gramm)


Paprika-Pesto
4,99 € * / 135g
1 * 135g (3,70 € / 100g)